Dịch vụ tại nơi lắp đặt

Lắp đặt & Sửa chữa

Berthold Việt Nam cung cấp dịch vụ lắp đặt và cấu hình thiết bị kèm theo các thiết bị được cung cấp cho khách hàng.

Berthold Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ bảo hành cho thiết bị của Berthold được cấp từ các nước khác qua nhà thầu EPC vào Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu.

Berthold Việt Nam có thể giúp khách hàng chẩn đoán, sửa chữa và thay thế phụ tùng khi được yêu cầu.

Dịch vụ tại nơi lắp đặt

Hotline: 090 311 4883

  1. Năng lực kỹ thuật

    Năng lực kỹ thuật