TESTIMONIALS
  • Ngày 20 tháng 07 năm 2016, Berthold Việt Nam đã hoàn thành khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của nhà máy Lọc dầu Bình Sơn, với kết quả thành công hơn cả mong đợi.
  • 05/2014: Hoàn tất dịch vụ kiểm tra, hiệu chỉnh trong đợt Turn Arround của Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn

    Toàn bộ các thiết bị đo mức liên tục và công tắc ngắt mức dạng phóng xạ của Berthold đã được chuyên gia của Berthold thực hiện việc kiểm tra toàn diện, hiệu chỉnh và đưa thiết bị vào hoạt động đúng tiến độ.


  • 10/2014: Thiết bị đo độ ngọt đã được lắp đặt thành công tại nhà máy đường Lam Sơn (Thanh Hóa)

    Thiết bị cung cấp (LB565 Brix) đã được lắp đặt và commissioning hoàn chỉnh tại nhà máy mía đường Lam Sơn, cung cấp tín hiệu 4-20mA/HART cho hệ thống điều khiển. Sau 01 năm sử dụng, thiết bị đã hoạt động ổn định, độ chính xác cao.