Tag Archives: bảo trì phóng xạ

Yêu cầu bảo trì đối với đầu thu (đầu dò) bức xạ là gì?

Công nghệ đầu thu phóng xạ Berthole với các thuật toán tiên tiến, tính toán được sự bù đắp cho các quá trình lão hóa và ảnh hưởng của nhiệt độ. Vì phép đo không tiếp xúc nên đầu thu không bị hao mòn, không cần quy trình bảo dưỡng. Ví dụ: Thời gian trung […]