Tag Archives: các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo phóng xạ

Áp suất khí trong bể chứa, đường ống có gây ảnh hưởng đến quá trình cũng như kết quả của phép đo không ?

Hiện tượng chất khí lẫn với môi chất (lỏng) trong bể chứa hay đường ống vốn đã rất quen thuộc trong các ngành công nghiệp nặng, nó có vai trò xúc tác và tạo phản ứng hóa học trong quá trình sản xuất vật liệu đầu ra. Nên vấn đề áp suất khí gây ảnh […]