Tag Archives: công nghệ đo bằng phóng xạ

Phép đo bằng công nghệ phóng xạ là gì ?

Phép đo bằng công nghệ phóng xạ diễn ra dựa trên nguyên lý truyền và nhận tia bức xạ. Nguồn phát chùm tia xuyên qua môi chất (vật liệu) cần đo; đầu thu nhận tín hiệu và được bộ tổng hợp tín hiệu xử lý, hiển thị lên màn hình giao tiếp. Nếu tỉ trọng […]

Một phép đo bằng công nghệ phóng xạ như thế nào thì được coi là an toàn?

Về nguyên tắc, các phép đo phóng xạ được coi là an toàn khi chúng được lắp đặt đúng cách và tuân thủ theo các quy định về phóng xạ. Việc hướng dẫn, đào tạo an toàn phóng xạ định kỳ cho đội ngũ vận hành cũng góp phần đáng kể giúp nâng cao kiến […]