Tag Archives: đo phóng xạ

Một phép đo bằng công nghệ phóng xạ như thế nào thì được coi là an toàn?

Về nguyên tắc, các phép đo phóng xạ được coi là an toàn khi chúng được lắp đặt đúng cách và tuân thủ theo các quy định về phóng xạ. Việc hướng dẫn, đào tạo an toàn phóng xạ định kỳ cho đội ngũ vận hành cũng góp phần đáng kể giúp nâng cao kiến […]