Tag Archives: process control

Cần hiệu chuẩn lại máy đo hạt nhân bao lâu một lần?

Đối với thiết bị đo bằng công nghệ phóng xạ của Berthold, chỉ cần hiệu chuẩn một lần duy nhất sau khi lắp đặt và có thể vận hành hết một chu kỳ bán rã của nguồn phóng xạ và thay thế nguồn mới khi đó mới cần hiệu chuẩn lại. Hai đồng vị phóng […]

Khách hàng có được hỗ trợ lắp đặt và vận hành thử khi sử dụng thiết bị đo của Berthold ?

Berthold Vietnam là đại diện độc quyền của Berthold Germany tại thị trường Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm về thiêt bị đo. Rất nhiều khách hàng lớn đã tin dùng thiết bị đo của Berthold như Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn, Thép Hòa Phát, Đạm […]

Phép đo bằng công nghệ phóng xạ là gì ?

Phép đo bằng công nghệ phóng xạ diễn ra dựa trên nguyên lý truyền và nhận tia bức xạ. Nguồn phát chùm tia xuyên qua môi chất (vật liệu) cần đo; đầu thu nhận tín hiệu và được bộ tổng hợp tín hiệu xử lý, hiển thị lên màn hình giao tiếp. Nếu tỉ trọng […]

Năng Lực Kỹ Thuật

When using a proportional counter tube for the simultaneous measurement of Alpha and Beta radiation, one has to keep in mind that Alpha particles, due to their double positive charge and their 8000 times greater rest mass than Beta particles, will generate an ion avalanche which is greater by several orders of magnitude (specific ionization) in the vicinity of the counting wires; thus, Alpha particles create a much greater analog signal in the amplifier.

Simultaneous Alpha && Beta Determination

When using a proportional counter tube for the simultaneous measurement of Alpha and Beta radiation, one has to keep in mind that Alpha particles, due to their double positive charge and their 8000 times greater rest mass than Beta particles, will generate an ion avalanche which is greater by several orders of magnitude (specific ionization) in the vicinity of the counting wires; thus, Alpha particles create a much greater analog signal in the amplifier.